Search form

Lucas 9:3

3Ay nán na nga namílin kaggída, “Awan nu wa itug-túgut. Akkan kayu wa magtagitàdukud wànu magtagibág. Akkan kayu magbálun wànu magtagipirà se oray magtagiaglilíyán.