Search form

Marcos 10:31

31May adu kadaya magkuna nga nangátu da, may aggída ya mebaba. Ay adu pe daya magkuna nga nababa da, may mepangátu da, ” nán ne Jesus.