Search form

Marcos 10:52

52Ay tútu nán ne Jesus, “Mawe ka ngin. Ay makasingan ka kurug gin gapu kiya angngurug mu kiyà,” nán na. Ay dágus sala nga nakasingan nin, ay kummíwid pe yala ngin kade Jesus.