Search form

Marcos 11:32

32Ngamay akkan tada makagi nga, ‘Gayát kadaya tolay,’” nán da. Ata magansing da kadatu tolay, áta kurugan datu tolay nga kurug isa nga pagbàbànánan ne Dios tu Juan.