Search form

Marcos 14:48

48Ay se yala nga nán ne Jesus kadatu tolay, “Tirung ngà ka nán nu ta! Tura kayu nagtagiampiláng se nagtagipapangkur ra inumbet ta maniliw kiyà!