Search form

Marcos 15:38

38Ay ittu pe idi tu sinindán natu abay pànang nga kurtína kitu unag natu templo ga napagkaduwa nanggayát kitu paningúdu panda kitu panìgad.