Search form

Marcos 15:44

44Ngamay masdaáwan tu Pilato ta nagìna na nga natay nge Jesus sin. Ay díkod inayabán na tu kapitán datu suldádu ka pamasnakkán na nu nabayág gin na natay ye Jesus.