Search form

Marcos 2:21

21Ay nagpangárig manin ne Jesus nga nán na, “Awan ya mangìpit ka bar-baru wa lúpus kiya rugrugà. Ata nu pakunán na, ay se kumsan tu bar-baru wa pinagappit na, ay umabay ya pìsi na,” nán na.