Search form

Marcos 2:7

7“Tura ummán kiyán ya aggun-úni nayán na tolay! Ay bíláng nga ug-ogan na nge Dios kiyán a! E Dios mà ala ya makapakawan kadaya bas-básul,” nán da.