Search form

Marcos 4:28

28Ata tumúbu kampela ngin kiya lusà, ay ittu kampela ngin nin ya mamaabay se mamagbúnga. Ay munna ya kabuyág na se la nga magbaggát.