Search form

Marcos 4:30

Ya pangárig panggap kiya bittì a bukal

(Mat 13:31-32; Luc 13:18-19)

30Ay nán manin ne Jesus nga nagpangárig, “Nágan nád ya pangiarígán ku kiya pangiturayán ne Dios?