Search form

Marcos 5:17

17Ay díkod nakim-imallà da ke Jesus nga panáwan na kuma ngin tu íli da.