Search form

Marcos 6:15

15Ay nán datu duddúma nga magbaabáag, “E Elias yán,” nán da. Ay nán datu duddúma nga, “Pagbàbànánan ne Dios yán na ummán kadatu nunna nga pagbàbànánan na kitun,” nán da.