Search form

Marcos 7:1

Ya gagángay nga mepanggap ki panagbaggu

(Mat 15:1-9)

1Ay isa ngalgaw uwad da nga Pariseo se datu maragtùgud ki lintag nga gayát ka Jerusalem nga inumbet ka giyán ne Jesus.