Search form

Marcos 7:25

25Ay uwad isa nga babay nga atán an-anà na nga babay nga naar-aránan. Nagìna na pe yin ya mepanggap ke Jesus. Ay inumbet ta nagukkab kitu àráng ne Jesus nga