Search form

Marcos 8:20

20“Ay ummán pe kitu pittu wa bukal la sinápay ya sinappitappig ku para kadatu appát ríbu wa tolay. Piga baki tu bunna nga naurnung nu?” nán na. Ay, “Pittu baki,” nán da nga summungbát.