Search form

Mateo 10:6

6Ngamay mawe kayu wala kadaya iIsrael la árig karneru wa nagaw-awagwag.