Search form

Mateo 11:14

14Ay nu piyán nu wa awátan ya piyán ku wa kagiyan, tu bátug Elias nga nán datu pagbàbànánan ne Dios kitun nga umbet, ay e Juan kam.