Search form

Mateo 11:9

9Ay tura kayu lugud da nawe? Nágan lugud tu nawe nu siningan kitu ir-ir-er? Isa nga pagbàbànánan ne Dios tu we nu siningan? Kurug yán, ta nán ku kadakayu wa nadà-dáyaw may daya kadúwán na pagbàbànánan ne Dios nge Juan.