Search form

Mateo 12:20

20Ay politán na daya naparpár ra bassáw, ay se pagàngan na pe daya magim-immamátay ya ingki, ka panda kiya di na mapangábà tutu wala ya kinapiya.