Search form

Mateo 14:14

14Ay kane maglagsi ye Jesus kitu biray, ay nasingan na datu adu tutu wala nga tolay. Ay nakalakkán pànang kaggída, ay inagásan na datu atán sin-sinakit kaggída.