Search form

Mateo 14:27

27Ngamay dágus sala nga nagúni nge Jesus nga nán na, “Akkan kayu wa magan-anansing ta iyà kam ide. Akkan kayu wa malídug,” nán na.