Search form

Mateo 14:5

5Ay gapu kídi, ay patayan kuma natu Herodes tu Juan, ngamay umamà kadatu Judyu, áta kurugan da nga isa nga pagbàbànánan ne Dios tu Juan.