Search form

Mateo 16:12

12Ay díkod tútu naawátan datu tù-tùgúdán na ngin nga akkan wayya nga tu pamalbád ka sinápay tu nán ne Jesus nga taronan da, nu di itu isur-súru datu Pariseo se datu Saduceo.