Search form

Mateo 16:3

3Ay nu masingan nu wa mangarindadága se nagìbat ya lángit ki pagmakát, ay nán nu wa magudán. Ammu nu wa isarután daya sing-singan naya lángit, ngamay tura nu akkan na ammu isarután daya mà-màwa kadedi yin na al-algaw!