Search form

Mateo 20:10

10Ay kane din na dumatang kadatu nagabi nga sumikáp pa nagubra, ay dálin da nu ad-adu tu tangdán da. Ngamay akkan, ta sangapáda da ngámin ka tangdán.