Search form

Mateo 20:8

8Ay kane gì-gìbat tin, ay nán tu tolay yin kitu piyáran na, ‘Mawem buwàan datu magubra ta tangdánan muda ngin. Gayatam kadatu nuddi ya inumbet se yala kadatu nunna,’ nán na.