Search form

Mateo 21:26

26Ngamay nu nán tada nga, ‘Gayát kadaya tolay,’ ay dedi manin na tolay ya ikansing tada, ta kurugan da nga isa nga pagbàbànánan ne Dios tu Juan,” nán da.