Search form

Mateo 22:35

35Ay isa nga nasírib ki lintag daya Judyu nga kabulun da tu magsisim ke Jesus. Ay nagsaludsud nga nán na,