Search form

Mateo 23:28

28Dakayu, ay ummán kayu kadayán. Ata namáru kayu kiya agsisíngan daya tolay, ngamay ya ung-unggan nu, ay panagpì-pìmáru se iya kinadakè.”