Search form

Mateo 23:8

8Ngamay nu dakayu, akkan nu paganggammán nu ingagánan dakayu ka misturu, áta sissa ngà ala nga Misturu nu, ay magwawági kayu ngámin.