Search form

Mateo 24:51

51Ay panísan tutu wala natu apu na, ay se na ngin na ibíláng kadaya managpì-pìmáru. Ay ippan na pe yin kitu giyán da. Ay kiyán na giyán, ay magngar-ngarasiyat se sumángit da,” nán ne Jesus.