Search form

Mateo 25:9

9Ngamay nán datu nasírib ba summungbát, ‘Akkan kid da umanáy kadàtada ngámin ya nesagána mi nga agás! Mawe kayu wala ngin na gumátang ka agás nu kadaya sininda,’ nán da.