Search form

Mateo 27:41

41Ay ummán ngámin pe datu ap-apu datu pappádi se datu maragtùgud ki lintag se datu pangmanàman da. Ay ag-agbán da nge Jesus nga nán da,