Search form

Mateo 4:20

20Ay nigsán da ngala ngin na dágus datu tabúkul da, ay se da nebulun nin kaggína.