Search form

Mateo 7:27

27Ay kane magudán ka naggat se malnap, ay se mabaliyán pe tu balay na, ay nìlang ngala. Ay natar-tarawesáng tutu wala tu balay kane marba,” nán ne Jesus.