Search form

Mateo 7:5

5Magpì-pìmáru kayu nu mapakuna. Masápul la ippà nu pikam ya megugulad da púling nu, ta senu nawada ya isissingan nu kiya angngippà nu kiya bittì a púling naya kasittolay nu.