Search form

Mateo 8:11

11Ay ikagì pe kadakayu nga adu daya maggagayát kadaya ngámin giyán kídi kalawagán nga mepaggan-gánas kiya pangiturayán ne Dios kade Abraham se Isaac se Jacob.