Search form

Mateo 9:26

26Ay idi ya nàwa ay newar-waragáwag kadatu ngámin giyán kitúni.