Search form

Yai 27

Alutari me Giayala Awanga

(Yai 38.1-7)

1Rwot oko waco ne Musa be, “Ibino timo alutari kede ebao me yat akasia, boro kede laco mere miero bed di rorom; boro mere poore bed puti kanyaare kede dul, laco mere da kamanono, kede boro mere malo poore bed puti ongwon kede dul. 2Ibino timo ne iswonge i isondana mege ongwon dedede, di iswonge nogo tie kicel kede en, doko ibino pune kede nyonyo buronsi. 3Ibino timo agune me gano buru mege, doko iko timo gi me kikiso alutari kede kalayan kede ilumai kede itatany me kwanyo buru aliet. Jamini nogi dedede miero kotim kede nyonyo buronsi. 4Tim kekei me nyonyo buronsi di iko keto alung me nyonyo buronsi i isondana mege. 5Ibino keto kekei nono pipiny i kor alutari; ibino mine edonyo i yi alutari di eko jik dierediere. 6Ibino timo atekai me yat akasia me yeno alutari di iko puno gi kede nyonyo buronsi; 7kobino rwako atekai nogo i wang mwolere kame tie i nget alutari tuni tuni kame kotie yene. 8Ibino timo alutari nono kede ibaon di iko weko yie di twolo. Ibino timo gi i ekite kame oudo anyuto ni i wi moru.

Diakal me Eema Kacil

(Yai 38.9-20)

9“Ibino timo cel me diakal me taberenakol kede isukan ameny. I bad tetu piny mere, boro me isukan mege miero bed puti tol acel kede ot kany, 10doko tim ipirin ot are me nyonyo buronsi me liero gi kede agangeta gi da ot are kame kotimo kede nyonyo buronsi. Do akodeta, ipirin kede atwec kobino timo kede siliba. 11Ibino timo kamanono da i bad tetu malo. 12I bad kame dok tetu tim kobino keto isukan kame boro gi tie puti ot kanyaare kiwie kany, kede ipirin tomon kede agangeta da tomon. 13I bad kame dok tetu kide, kakame erute tie iye, laco me cel miero bed da puti ot kanyaare kiwie kany. 14Esuka me puti ot are kiwie are kede dul kobino keto i bad erute tetucel i kom ipirin adek kede agangeta gi da adek. 15I erute tetu ocelu da kobino timo kamanono. 16Do erute kikokome, kobino galao kede esuka kame boro mere tie puti ot adek di otime kede ausin me erangi ebululu ebululu, akwakwar, kede akwar, doko di kotubuso en kede egoe ameny kame korurujo di okuwo ausin iye kede piso; ebino bedo kede ipirin ongwon kede agangeta gi da ongwon. 17Ipirin dedede koluko diakal kobino tweno atad me siliba beo i wi gi; kobino timo akod gi kede siliba, kede agangeta gin kobino timo kede nyonyo buronsi. 18Boro me diakal bino bedo puti tol acel kede ot kany, do laco mere bino bedo puti ot kanyaare kiwie kany, kede boro mere malo bino bedo puti kanyaare kede dul. Kobino cele kede isukan ameny di oko keto ne agangeta kame kotimo kede nyonyo buronsi. 19Jamini kame kobino tic kede i taberenakol karacel kede loc mege, kede da loc me cel mere kobino timo kede nyonyo buronsi.

Gwoko Etala

(Jolebi 24.1-4)

20“Ibino ciko jo me Isirael pi kelo ni mo acil me olibeti kame koyoko ayoka, mo me etala, tetekeny kotemuno etala kame bino liel ceng dedede. 21Aaron kede awobe mege bino bedo iiko etala i yi Eema kacil, i ooko me isenge, i nyim Sanduku me Isikan. Etala nono bino liel i nyima cako otieno tuno odiko. Cik noni jo me Isirael kede ikwae gi bino gwoko pi kare dedede.”

Baibuli I Leb Kumam

© 2013 Bible Society of Uganda

More Info | Version Index