Search form

Yai 35

Iswilia kame Mako Sabato

1Musa oko coko jo me Isirael dedede karacel di eko waco negi be, “Magi en gikame Rwot otieko ciko wu pi timo. 2- Ibinunu timo tice wu pi ceng kanyape, do ceng me kanyaare obedo ceng kacil, ceng ka Rwot, ceng me wei kenekene. Ngatamoroni kame bino timo tic i ceng nono, kobino neke. 3Likame ibinunu cwinyo akadi mac i miere wu i ceng Sabato.”

Giamia pi Eema Kacil

(Yai 25.1-9)

4Musa oko bobo waco ne jo me Isirael dedede be, “Man en gikame Rwot ociko. 5Kwanyunu gikame itienu kede di ikounu mino Rwot giamia. Ngat kame cunye ler, wek ekel ne Rwot giamia me saabu, siliba, nyonyo buronsi; 6igoen ebululu ebululu, akwakwar, kede akwar kame kotimo kede yer me romini; igoen acil kame meny, igoen kame kotimo kede yer me diegi, 7launi kame konyongo me romini, kede imukulen ace; ibaon me yen kame kolwongo be akasia; 8mo me italan; jamini kame ngwece gi mit me nyalo mo me wir kede giadunya kame ngwe kur; 9kide me wel kame kolwongo be onik kede kide apat me wel kame kobino keto i kom epod kede i isau me kor ngasaseredoti.

Jamini me Timo Eema Kacil

(Yai 39.32-43)

10“Jo dedede kikom wu kame tie kede apiranut i tice poore bin di kiko timo jamini dedede kame Rwot ociko. 11Eema kede aum mere, akod mege kede ibaon me purem mere, ari mege, ipirin mege, kede agangeta mege; 12Sanduku me Isikan, atekai mege, kom me timo kisa, kede esuka me isenge me galao en; 13emesa, atekai mege, kede jamini dedede kame make; mugati kame koyalo but Rubanga; 14gicibo etala kame kobino cwinyo, kede jamini mege; italan kede mo me piko i yi gi; 15alutari me wango odok kame ngwe kur, kede atekai mege; mo me wir; odok kame ngwe kur; esuka me galao ekeko me taberenakol; 16alutari me giayala awanga, kede kekei mere kame kotimo kede nyonyo buronsi, atekai mege, kede jamini mege kame kotio kede; kalaya me lwokere kede gi me cibe; 17isukan me celo diakal, ipirin mege kede agangeta gi; esuka me galao erute me diakal; 18loce kede aunoi me tweno taberenakol kede me tweno cel me diakal; 19igoen kame kotimo kiber kame josaseredoti ngapo pi timo tic i Kabedo Kacil, magonogo gin igoen kacil kame kotimo ne Aaron ngasaseredoti kede ne awobe mege.”

Jo Otero Giamia gi

20Di do jo me Isirael dedede oko yai ki nyim Musa. 21Di gin kiko dwogo but Musa, ngat acelacel kame oudo owinyo i cunye, kede kame cunye oudo mito, kiko kelo ne Rwot giamia me timo Eema me ariamakin kede en, kede me timo tice mege dedede, kiton me timo igoen kacil me josaseredoti. 22Aso, jo oko bino, cuo kede mon; jo dedede kame oudo cuny gi mito oko kelo akodeta me saabu, mwolere kame kongapo i yit, ipetai kame kongapo i lwet, irikoi kame kongapo i ngut, kede epone me jamini dedede kame kotimo kede saabu kame kongapo pi itubus, di gin kiko mino gi but Rwot. 23Jo dedede kame oudo tie kede igoen apwot di kimeny oko ot kelo gi; igoen ebululu ebululu, akwakwar, kede akwar kame kotimo kede yer me romini; igoen kame kotimo kede yer me diegi, launi me romini, kame konyongo kiber, arabo imukulen ace kame konyongo kiber. 24Jo dedede kame oudo karuno kwanyo siliba arabo nyonyo buronsi oko kelo gida giamia gi but Rwot. Jo dedede kame oudo tie kede ibaon me yat akasia, kame oudo kokaruno timo kede tic moroni kenekene, oko gida kelo giamia gi but Rwot. 25Mon dedede kame oudo ipirana oko timo kede cing gi ausin me timo egoe, di kiko kelo ausin ebululu ebululu, akwakwar, kede akwar kame kotimo kede yer me romini kede igoen apwot kame meny. 26Mon dedede kame oudo owinyo i cuny gi oko tic kede apiranut gi me timo ausin me cweno egoe kede yer me diegi. 27Di jotel oko kelo kide me wel kame kolwongo be onik kede kide apat me wel, pi keto i kom epod kede i isau me kor, 28kede mo me piko i italan, jamini kame ngwece gi mit pi nyalo kede mo me wir kede odok kame ngwe kur. 29Jo dedede me Isirael, cuo kede mon kame oudo cuny gi mito kelo gimoro me timo tic kame oudo Rwot ociko Musa iye be jo timi, oko kelo jamini nogo but Rwot abongo adiadia moro.

Jotic kame Oyero pi Timo Taberenakol

(Yai 31.1-11)

30Musa oko waco ne jo me Isirael be, “Nenunu, Rwot otieko yero Basalel, wot ka Uri, akwar Kur, en dano me ekeko ka Yuda. 31Rubanga otieko mino twer mere opong i kuo mere; doko emie apiranut, rieko, kede ngec me timo epone me jamini dedede kede cinge, 32pi en pwakuno timo jamini mogo kede saabu, siliba kede nyonyo buronsi; 33kede pi en luro kide me amwona me tubuso gimogo, kede pano ebao, kede pi en timo tice apat me epone dedede, kame kotimo kede cing. 34Rwot otieko mine karacel kede Okoliab wot ka Akisamak, dano me ekeko ka Dan, cuny me pwonyo jo icegun. 35En etieko mino gin apiranut me timo tic cing me epone dedede, arabo me pwakuno timo jame, amoto me timo igoen ebululu ebululu, akwakwar, kede kame kwar mere, kede me timo igoen apwot di kimeny.

Baibuli I Leb Kumam

© 2013 Bible Society of Uganda

More Info | Version Index