Search form

Yai 40

Gero Taberenakol kede Mine but Rwot

1Rwot oko waco ne Musa be, 2“I ceng me agege i duwe kame geo, in ibino gero taberenakol, Eema me ariamakin keda. 3Ibino keto iye Sanduku me Isikan, di iko galao Sanduku me Isikan nono kede esuka me isenge. 4Ibino kelo emesa di iko napo jamini mege; doko iko bino kelo gicibo etala di iko keto italan mege iye. 5In ibino keto alutari kame kotimo kede saabu, alutari me wango odok angwe kur, i nyim Sanduku me Isikan, di iko liero esuka kame kogalao kede ekeko me taberenakol. 6Ibino keto alutari me wango giayala i nyim ekeko me taberenakol, Eema me ariamakin keda, 7di iko keto kalaya i dierediere me Eema nono kede alutari, iko keto pii iye. 8Ibino timo cel rimaro diakal, di iko liero esuka me galao erute me diakal. 9Di do in iko bino kwanyo mo me wir, di iko wiro kede taberenakol karacel kede jamini dedede kame tie iye, iko kwere kede jamini mege dedede, tetekeny edok gikacil. 10Ibino bobo da wiro alutari me wango giayala karacel kede jamini me timo tic iye dedede, di iko kwero alutari nono, tetekeny ebed gikacil twatwal. 11Di bobo iko bino wiro kalaya kede gi me cibe, di iko kwere.

12“In ibino kelo Aaron kede awobe mege i nyim ekeko me Eema me ariamakin keda, di iko lwoko gi kede pii, 13di iko ngapo ne Aaron igoen me ngasaseredoti, iko bino wire di iko kwere, tetekeny ekaruno timo nango tic bala ngasaseredoti. 14Ibino kelo awobe mege di iko ngapo negi isatin abocoboco, 15di iko wiro gi bala papa gi, tetekeny kikaruno timo nango tic bala josaseredoti. Awira noni bino mino gin karacel kede ikwae gi kibedo josaseredoti i kare dedede me anyim.”

16Musa oko timo gi dedede bala kame oudo Rwot ociko ne. 17I mwaka me are cako i kare kame gin bin kiko yai kede ki Misiri, i ceng me agege i duwe kame geo, gin kiko gero taberenakol. 18Musa oko mino kogero taberenakol; en emio koketo agangeta mege, di oko sisipo ibaon me purem mere, kede oko keketo ari mege, di oko sisipo ipirin mege. 19En eko mino kopeto gi me umo wi taberenakol, di oko dokakino bobo aum ace i wi manono, bala kame oudo Rwot ociko ne Musa. 20Di do Musa oko tero kide are kame oudo kowandiko iye cik tomon di eko keto gi i yi Sanduku me Isikan. Eko rwako atekai i yi alung me sanduku nono, di eko cibo kom me timo kisa i wie. 21En eko keto Sanduku me Isikan i taberenakol, di eko liero esuka me isenge oko galao en, bala kame oudo Rwot ociko ne.

22Musa oko keto emesa i yi taberenakol, i bad tetu malo mere, do ooko me isenge, 23di eko keto mugati kame koyalo but Rwot i wie, bala kame oudo Rwot ociko ne. 24En eko keto gicibo etala i yi taberenakol, i bad tetu piny mere, di epimere kede emesa, 25di eko cwicwinyo italan i nyim Rwot, bala kame oudo Rwot ociko ne. 26En eko keto alutari kame kotimo kede saabu i yi taberenakol, i nyim esuka me isenge, 27di eko wango odok angwe kur i wie, bala kame oudo Rwot ociko ne. 28En eko bobo liero esuka kame galao ekeko me taberenakol, 29di eko keto alutari me wango giayala i nyim ekeko mere. Eko mino giayala awanga kede giayala me alos i wi alutari nono, bala kame oudo Rwot ociko ne. 30Di eko keto kalaya me lwokere i dierediere me Eema me ariamakin kede Rwot kede alutari nono, di eko keto iye pii me lwokere. 31Musa, Aaron, kede awobe mege oudo lwoko cing gi kede tien gi kanono 32i kare dedede kame gin oudo kidonyo kede i Eema, kede kame gin kioto i alutari, bala kame oudo Rwot ociko. 33Musa oko timo cel me diakal rimaro taberenakol karacel kede alutari, di eko liero esuka kame galao erute me diakal. Aso, Musa bin oko tieko timo tice dedede.

Edou Oumo Eema me Ariamakin kede Rwot

(Wel 9.15-23)

34- Di do edou oko umo Eema, di rieny me deyo ka Rwot oko romo yi taberenakol. 35Manono oko mino Musa likame oko karuno donyo i yi Eema. 36Nakanaka ka oudo kokwanyo edou ki taberenakol, jo me Isirael oudo ko yai kimeede kede ot; 37do ka oudo edou pwodi likame kokwanyo, gida likame oudo kiyai. 38I kare me irim gin lung, gin oudo kineno edou ka Rwot tie i wi taberenakol i isawan me i ceng, do iwor gin oudo kiko neno mac en kame liel i edou nono.

Baibuli I Leb Kumam

© 2013 Bible Society of Uganda

More Info | Version Index