Search form

Ageini 18

Rubanga Ocikere pi Mino Aburaam Atin Awobi

1Rwot oko nyutere but Aburaam i nget ejinga me Mamure, di oudo en etie bedo i ekeko me eema mere i dier i ceng. 2- Aburaam oko tingo wange malo di eko neno cuo adek di tie cungo iyapiyapi kede. Kakame en eneno gi kede, en eko yai ringo ki dog ekeko me eema pi ot riamo kede gi, di eko riebere piny i nyim gi, 3di eko waco be, “Adwong na, ka in imito timo na bero moro, kur ikat akata ngatic ni. 4Wek kong kel ne wu pii moro anonok ilwokunu kede tienu, di ber ikounu wei i dud yat. 5Bala kame nan itiekunu bino kede but ngatic wu, ango abino kelo ne wu mugati moro atitidi tetekeny iudunu kede teko, i cen mere di do ikounu meede kede ot.” Gin di kiko gamo be, “Tim bala kame in itieko waco.” 6Di Aburaam oko onyaro i eema but Sara eko waco ne be, “Juk alos kame pwot adikinicel gipim adek awakawaka di iko nyonge ited kede mugati.” 7Aburaam oko ringo i awi di eko kwanyo atin twon, etobait kame ringo mere pwodi yom di ber, eko mino but ngatic mere kame oko neke di eko iiko ne wele cam awakawaka.

8Di do en eko tero cak orurano kede cak alepan karacel kede ringo me etobait kame oudo kotieko tedo eko keto i nyim gi; di en eko dong cungo i nget gi i dud yat kanono pi daro gin di kicamo. 9Gin di kiko penye be, “Ani Sara, dako nin?” Di en eko gamo be, “En etie i yi eema kuno.” 10- Di do ngat acel kikom gi oko waco be, “Ango ateteni abino dwogo butu tetu kare noni, di ako udo dako nin Sara tie kede atin awobi.” Sara oudo tie cen ngei Aburaam i dog ekeko me eema etie winyo kop gin. 11I kare nono Aburaam kede Sara oudo otieko do ti, mwakini gi oudo okato; Sara oudo likame bobo do ture tuwo me duwe bala kame timere ne kede mon. 12- Manono oko mino Sara odonyo nyero kene kene di ewaco be, “Kom di ango atieko ti rom kane, doko cwara da oti, benyo benyo kame ango bobo pwodi akaruno bedo kede mit me icuo?” 13Rwot oko penyo Aburaam be, “Pinyo komio Sara onyero di ewaco be, ‘Be kom ateteni ada pwodi akaruno nywalo atin di atieko ti rom kan?’ 14- Benyo, tie gimoro kame bwono Rwot? Ango abino dwogo butu i kare kame ango atieko ciko, tetu kare noni, di ako udo Sara tie kede atin awobi.” 15Do pien Sara oudo lworo omako, omio en eko dagi di ewaco be, “Ango gira likame anyero.” Rwot oko waco be, “Ebo, me nyero in giri inyero.”

Aburaam Ongangao Rubanga pi Sodoma

16Di do cuo nogo oko yai ki kuno, di kiko tuno kakame kikaruno neno kiye Sodoma; Aburaam bin oko nyamaro gi i yongayo. 17Rwot oko penyere i cunye kene be, “Benyo, abino mungo ne Aburaam gikame ango ayaro timo? 18Aso di en Aburaam ebino doko kwaru me ateker adwong di tek, doko kobino mino atekerin dedede me wi lobo winyo pi en. 19Li, pien ango atieko yere pi coro idwe mege karacel kede ikwae mege me kare me anyim, pi gin bedo jo kame lubo yongayo ka Rwot di kitimo gi kopoore kede me ateni; tetekeny Rwot cob timo gikame en ecikere iye but Aburaam.”

20Di do Rwot oko waco ne Aburaam be, “Koko kame tie i kom Sodoma kede Gomora tin dwong benyo, doko dub gi tin rac raco kokato kare tin benyo! 21Miero kong ango aot alor piny i bomban nogo di ako neno ka koko noni kame ango atieko winyo i kom gin tie timere ateteni; ka li, ango abino ngeno.”

22Di do cuo nogo oko yai kioto Sodoma, kiweko Aburaam odong cungo i nyim Rwot. 23Di Aburaam oko nyiko but Rwot di eko waco ne be, “Benyo, in ateteni iyaro muducaro jo kopoore karacel kede jo areco? 24Ka koto jo ot kany kopoore tie i bomba; benyo, likame ibino sasiro en pi jo ot kany kopoore atie iye nogo, iko muducaro en? 25Ateteni in likame ibino timo gikame cal kamano, me neko jo kopoore karacel kede jo areco, tetekeny jo kopoore da bed rom aroma kede jo areco! Likame ibino timo! Mam Ngangolkop me lobo lung miero ngol kop i yore me ateni?”

26Rwot oko waco be, “Ka ango audo jo ot kany kopoore tie i bomba me Sodoma, ango abino sasiro bomba nono lung likame amuducaro en pirgi.”

27Aburaam oko bobo waco be, “Sasiro ango pi loli kede yamo, Okwe Rwot, ango ngat kame abedo apua kede buru. 28Do ka jo kany oko rem kikom jo ot kany kopoore nogo. Benyo, ibino muducaro bomba lung pi jo kany korem nogo?”

Rwot oko dwoko be, “Ango likame abino muducaro en ka audo jo ot ongwon kiwie kany kopoore kuno.”

29Aburaam bobo oko waco ne Rwot be, “Do ka jo ot ongwon en kame oko udere kuno kono?”

Rwot bobo oko waco be, “Pi jo ot ongwon nogo, ango likame abino muducaro en.”

30Di do Aburaam bobo oko waco be, “Okwe Rwot, kur iud wangcuny ka amedo yamo. Do ka jo ot adek en kame oko udere kuno?”

Rwot oko waco be, “Ango likame abino muducaro en ka audo jo ot adek kopoore kuno.”

31Aburaam oko bobo waco be, “Sasiro ango pi loli kede yamo, Okwe Rwot. Do ka jo ot are en kame oko udere kuno kono?”

Rwot bobo oko waco be, “Pi jo ot are nogo, ango likame abino muducaro en.”

32Di do Aburaam oko waco be, “Okwe Rwot, kur ibed kede wangcuny ka amedo yamo tien acel kenekene do. Do ka jo tomon en kame oko udere kuno?”

Rwot oko waco be, “Pi jo tomon kopoore nogo, ango likame abino muducaro en.” 33Kakame etieko do yamo kede Aburaam, Rwot oko yai eoto, di Aburaam da oko dok kabedo mere.

Baibuli I Leb Kumam

© 2013 Bible Society of Uganda

More Info | Version Index