Search form

Ageini 9

Isikan kame Rubanga Otimo kede Nua

1- Rubanga oko mino Nua kede awobe mege winyo di ewaco be, “Nywalunu ikounu nyai, di ikounu pongo lobo. 2Leini dedede me wi lobo kede winy kame por i malo bino lworo wu kede mielkom, karacel kede gikame liao alia i piny, kede aporogo atie i nam; kotieko mino gi i akarunikin wu. 3Gi dedede kame kuo di kioto bino bedo cam wu; doko bala kame oudo amio wu kede egere dedede me gi atui pi bedo me acama, nan da amio wu gi dedede. 4- Kenekene likame ipoorenu camo ringo kame tie kede remo iye, pien remo obedo kuo. 5Ka ngatamoro oonyo remo wu ango abino culo. Abino culo ka le moro kede ka dano moro oonyo remo wu. Ango abino timo cul i kom dano kame kwanyo kuo me dano ocelu.

6- “Ngat kame onyo remo me dano wad gi,

eda dano bino onyo remo mere;

pien Rubanga ocweo dano i cal mere.

7- Do wun, nywalunu ikounu nyai, pongunu wi lobo ikounu rome dedede.”

8Di Rubanga oko waco ne Nua karacel kede awobe mege be, 9“Ango atie timo isikan na karacel kede wu, karacel kede ikwae wu, 10karacel kede gikame kuo dedede kame tie kede wu, winy, leini me paco, kede leini dedede me wi lobo kame tie kede wu, gi dedede kowok ki yee karacel kede wu. 11Ango atie timo isikan na kede wu be, likame bobo abino wearo gikame kuo dedede di atio kede alele, doko da likame alele bobo bino bedo tie kabino dudubo wi lobo.” 12Rubanga oko waco be, “Man en gianena me isikan kame ango atie timo kede wu, karacel kede gikame kuo dedede kame tie kede wu, pi ikwae dedede me kare me anyim: 13ango atieko keto etauloka na i edou pi bedo gianena me isikan nango kede lobo. 14Kame akelo idoun i wi lobo di etauloka oko neeno i idoun, 15ango abino yutuno isikan na kede wu, karacel kede gikame kuo dedede kame tie kede ringokom gi; di likame pii bobo kobino timo alele kame muducaro gikame kuo dedede. 16Kame etauloka onyutere i idoun, ango abino nene ako yutuno isikan kame bedo nakanaka i diere nango kede gi dedede kame kuo i wi lobo, gikame tie kede ringokom gi. 17Manono en gianena me isikan kame ango atie timo kede gi dedede kame kuo i wi lobo, gikame tie kede ringokom gi.”

Nua kede Awobe Mege

18Awobe ka Nua kame bin owok ki yee oudo obedo, Sem, Kam kede Yapesi. Kam oudo obedo papa me Kanan. 19Gin adek nogi oudo kibedo awobe ka Nua; jo dedede me wi lobo oko wok kibut gin nogi. 20Nua ngat kame bin obedo ngapur oko bedo dano me agege pi puro poto me olok. 21En eko mato bwini eko mer di eko donyo buto nono i eema mere. 22Di Kam, papa me Kanan, oko neno di papa mere tie buto nono, di eko ot waco ne imiegu mege are kame oudo tie ooko. 23Di Sem kede Yapesi oko kwanyo egoe di kiko liero i epepet gi, di kiko donyo dok aulo di kiko umo papa gi ngat kame oudo tie nono. Oudo kiloko wang gi tenge omio likame kiko neno papa gi di oudo etie nono. 24Kakame Nua ocei kede di bwini otiek ki wie, di eko ngeno gikame wode atidi otimo ne, 25en eko waco be,

“Ilam mak Kanan;

en ebino bedo epasoit apiny atwal atwala but imiegu mege.

26Rwot Rubanga na, mi Sem winyo;

emi Kanan bed epasoit mere.

27Akwao Rubanga nyai ne Yapesi kabedo,

di eko mine ebedi i eema ka Sem;

doko poore Kanan bed epasoit mere.”

28Ingei alele Nua oko bedo pi mwakini 350 29di eko to di etie kede mwakini 950.

Baibuli I Leb Kumam

© 2013 Bible Society of Uganda

More Info | Version Index