Search form

San Lucas 6

Queꞌcuechꞌi̱c rixeb lix tzolom li Jesús nak queꞌxsicꞌ ru li trigo saꞌ li hiloba̱l cutan

1Saꞌ jun li hiloba̱l cutan li Jesús yo̱ chi numecꞌ saꞌ jun si̱r li acui̱mk trigo rochbeneb lix tzolom. Eb lix tzolom queꞌxchꞌot ru li trigo nak yo̱queb chi numecꞌ ut queꞌrisi li rix saꞌ rukꞌeb ut queꞌxcuaꞌ. 2Cuanqueb cuib oxib eb laj fariseo queꞌril nak yo̱queb chixsicꞌbal ru li trigo. Queꞌxye reheb: —¿Cꞌaꞌut nak yo̱quex chixsicꞌbal ru li trigo saꞌ li hiloba̱l cutan? ¿Cꞌaꞌut nak nequeba̱nu li cꞌanjel moco uxc ta naraj saꞌ li hiloba̱l cutan? chanqueb. 3Li Jesús quichakꞌoc ut quixye reheb: —¿Ma ma̱ jun cua e̱rilom saꞌ li Santil Hu li cꞌaꞌru quixba̱nu laj David nak aꞌan ut eb li rochben teꞌtzꞌoca̱k? 4Laj David qui-oc saꞌ li rochoch li Dios ut quixchap li caxlan cua li ac mayejanbil chiru li Dios. Juneseb raj laj tij naru teꞌtzaca̱nk re li caxlan cua aꞌan. Abanan laj David quixcuaꞌ ut quixqꞌue ajcuiꞌ reheb li cuanqueb rochben xban nak teꞌtzꞌoca̱k. 5Ut li Jesús quixye cuiꞌchic reheb: —Joꞌcan nak la̱in li Cꞌajolbej cuan incuanquil chixyebal cꞌaꞌru ta̱uxma̱nk saꞌ li hiloba̱l cutan, chan reheb.

Li Jesús quixqꞌuirtesi li cui̱nk sic li rukꞌ

6Saꞌ jun chic li hiloba̱l cutan qui-oc li Jesús saꞌ li cab li nequeꞌxchꞌutub cuiꞌ ribeb laj judío ut quixchꞌolob lix ya̱lal chiruheb li tenamit. Aran cuan jun li cui̱nk sic lix nim ukꞌ. 7Cuanqueb cuib oxib aj fariseo ut aj tzolol chakꞌrab aran. Yo̱queb chirilbal ma tixqꞌuirtesi tana li rukꞌ li cui̱nk aꞌin saꞌ li hiloba̱l cutan re nak naru teꞌxjit li Jesús. 8Li Jesús quixnau cꞌaꞌru yo̱queb chixcꞌoxlanquil. Joꞌcan nak quixye re li cui̱nk li sic rukꞌ: —Cuaclin. Xakab a̱cuib chiruheb, chan. Ut li cui̱nk quicuacli ut quixakli chiruheb. 9Li Jesús quixye reheb: —Cuan cꞌaꞌru nacuaj xpatzꞌbal e̱re. ¿Cꞌaꞌru us xba̱nunquil saꞌ li hiloba̱l cutan? ¿Ma naru xba̱nunquil li us malaj li incꞌaꞌ us? ¿Ma us xcolbal xyuꞌam junak malaj xsachbal? chan reheb. 10Li Jesús quicana chirilbaleb chixju̱nkaleb, ut quixye re li cui̱nk li sic rukꞌ: —Yeꞌ la̱ cuukꞌ, chan. Ut li cui̱nk quixyeꞌ li rukꞌ ut saꞌ ajcuiꞌ li ho̱nal aꞌan quiqꞌuira li rukꞌ. 11Cꞌajoꞌ nak queꞌjoskꞌoꞌ eb laj fariseo ut laj tzolol chakꞌrab, ut queꞌoc chixyebal chi ribileb rib chanru nak teꞌxjit li Jesús.

Li Jesús quixsicꞌ ruheb li cablaju chi apóstol

12Saꞌ jun li cutan co̱ li Jesús chi tijoc saꞌ xbe̱n jun li tzu̱l. Quixnumsi li kꞌojyi̱n chi tijoc chiru li Dios. 13Nak ac xsake̱u quixbokeb lix tzolom ut quixsicꞌ ruheb li cablaju saꞌ xya̱nkeb ut quixqꞌueheb chokꞌ apóstol. Aꞌaneb aꞌin li apóstol li quixsicꞌ ruheb: 14laj Simón li quixqꞌue ajcuiꞌ Pedro chokꞌ xcꞌabaꞌ; laj Andrés li ri̱tzꞌin laj Pedro; laj Jacobo; laj Juan; laj Felipe; laj Bartolomé; 15laj Mateo; laj Tomás; laj Jacobo li ralal laj Alfeo; laj Simón li nequeꞌxye ajcuiꞌ Zelote re; 16laj Judas li ri̱tzꞌin laj Jacobo ut laj Judas Iscariote li quikꞌaxtesin re li Jesús mokon saꞌ rukꞌeb li xicꞌ nequeꞌiloc re.

Li Jesús quixqꞌuirtesi nabaleb li cristian

17Li Jesús quicube saꞌ li tzu̱l rochbeneb lix tzolom ut quicana saꞌ jun naꞌajej takꞌa ru rochbeneb lix qꞌuialeb chic lix tzolom ut li qꞌuila tenamit li queꞌchal chak saꞌ eb li tenamit Judea ut Jerusalén. Ut cuan ajcuiꞌ li queꞌchal saꞌ eb li tenamit li cuanqueb chire li palau joꞌ Tiro ut Sidón. Quilajeꞌchal re nak teꞌrabi li cꞌaꞌru tixye li Jesús ut re ajcuiꞌ nak li Jesús tixqꞌuirtesiheb li yaj. 18Ut quixqꞌuirtesiheb ajcuiꞌ li cuanqueb ma̱us aj musikꞌej riqꞌuineb. 19Ut li qꞌuila tenamit teꞌraj xchꞌeꞌbal li Jesús re nak teꞌqꞌuirtesi̱k. Aꞌan naxqꞌuirtesiheb riqꞌuin lix cuanquilal. 20Ut li Jesús quirileb lix tzolom ut qui-oc chixyebal: —Us xak e̱re la̱ex li nebaꞌex, xban nak cuanquex chic rubel xcuanquil li Dios. 21Us xak e̱re la̱ex li textzꞌoca̱k anakcuan xban nak ta̱cꞌojoba̱k e̱chꞌo̱l. Us xak e̱re la̱ex li yo̱quex chi ya̱bac anakcuan xban xrahil e̱chꞌo̱l xban nak saꞌ jun cutan texseꞌek xban xsahil e̱chꞌo̱l. 22Us xak e̱re la̱ex nak xicꞌ tex-ilekꞌ saꞌ incꞌabaꞌ la̱in li Cꞌajolbej. Us xak e̱re la̱ex nak tex-isi̱k saꞌ xya̱nkeb ut texhobekꞌ saꞌ incꞌabaꞌ la̱in ut ta̱yehekꞌ e̱re nak incꞌaꞌ us e̱naꞌleb. 23Chisahokꞌ saꞌ e̱chꞌo̱l nak teꞌxba̱nu e̱re chi joꞌcan. Chicꞌojla̱k e̱chꞌo̱l xban nak cuan jun le̱ kꞌajca̱munquil riqꞌuin li Dios saꞌ choxa. Joꞌcan ajcuiꞌ nak queꞌxtzꞌekta̱na eb li profeta junxil eb lix xeꞌto̱nil xyucuaꞌeb li tenamit aꞌin. 24Abanan, la̱ex li biomex raylal cha̱lel saꞌ e̱be̱n xban nak ac xecꞌojob e̱chꞌo̱l arin saꞌ ruchichꞌochꞌ. 25Raylal cha̱lel saꞌ e̱be̱n la̱ex li cuan nabal cꞌaꞌru e̱re xban nak ta̱cuulak xkꞌehil nak ma̱cꞌaꞌ chic cua̱nk e̱re re textzaca̱nk. Raylal cha̱lel saꞌ e̱be̱n la̱ex li nequexseꞌec anakcuan xban xsahil e̱chꞌo̱l xban nak mokon texya̱bak xban xrahil e̱chꞌo̱l. 26Raylal cha̱lel saꞌ e̱be̱n la̱ex li naqꞌueheꞌ e̱lokꞌal arin saꞌ ruchichꞌochꞌ xbaneb li tenamit. Joꞌcaꞌin ajcuiꞌ nak queꞌqꞌueheꞌ xlokꞌal eb li profeta aj balakꞌ xbaneb le̱ xeꞌto̱nil yucuaꞌ.

Cherahakeb li xicꞌ nequeꞌiloc e̱re

27Ut la̱ex li yo̱quex chi abi̱nc re li yo̱quin chixyebal, cheqꞌuehak retal li tinye e̱re. Cherahakeb li xicꞌ nequeꞌiloc e̱re. Ut cheba̱nuhak usilal reheb li nequeꞌtzꞌekta̱nan e̱re. 28Chetzꞌa̱ma̱k rusilal li Dios saꞌ xbe̱neb li nequeꞌma̱usilan e̱re. Ut chextijok ajcuiꞌ chirixeb li nequeꞌhoboc e̱re. 29Cui ani ta̱sacꞌok xnakꞌ a̱cuu, qꞌue li jun pacꞌal re, re tixsacꞌ. Cui ani ta̱raj xmakꞌbal la̱ chaque̱t, qꞌue ajcuiꞌ la̱ cami̱s re. 30Li ani tixtzꞌa̱ma cꞌaꞌru re a̱cue, qꞌue re. Ut cui ani tixmakꞌ cꞌaꞌru a̱cue cha̱cuu, ma̱patzꞌ chic re̱kaj re. 31Cui la̱ex te̱raj nak cha̱bilakeb le̱ ras e̱ri̱tzꞌin e̱riqꞌuin, cha̱bilakex ajcuiꞌ la̱ex riqꞌuineb aꞌan. 32Cui caꞌaj cuiꞌ li ani narahoc e̱re nequera, ma̱cꞌaꞌ xjalanil li yo̱quex chixba̱nunquil, riqꞌuin li nequeꞌxba̱nu li ma̱jiꞌ nequeꞌpa̱ban xban nak caꞌaj cuiꞌ li ani narahoc reheb nequeꞌxra. 33Cui caꞌaj cuiꞌ li nequeꞌba̱nun usilal e̱re, nequeba̱nu usilal reheb, ma̱cꞌaꞌ xjalanil li yo̱quex chixba̱nunquil riqꞌuin li nequeꞌxba̱nu li ma̱jiꞌ nequeꞌpa̱ban. Xban nak caꞌaj cuiꞌ li ani naba̱nun usilal reheb nequeꞌxba̱nu usilal re. 34Cui la̱ex nequetoꞌoni tumin caꞌaj cuiꞌ reheb li nequenau nak teꞌxqꞌue re̱kaj, ma̱cꞌaꞌ xjalanil li yo̱quex chixba̱nunquil riqꞌuin li nequeꞌxba̱nu li toj ma̱jiꞌ nequeꞌpa̱ban xban nak nequeꞌxtoꞌoni tumin caꞌaj cuiꞌ reheb li nequeꞌxnau nak teꞌxqꞌue re̱kaj. 35Joꞌcan ut nak cherahakeb li ani xicꞌ nequeꞌiloc e̱re. Cheba̱nuhak usilal reheb. Ut cheqꞌuehak chi toꞌ re li cꞌaꞌru tixpatzꞌ e̱re chi incꞌaꞌ te̱roybeni re̱kaj. Cui te̱ba̱nu aꞌan, kꞌaxal nim le̱ kꞌajca̱munquil li ta̱qꞌuehekꞌ e̱re ut la̱exak li ralal xcꞌajol li nimajcual Dios. Aꞌan kꞌaxal nim xcuyum saꞌ xbe̱neb li incꞌaꞌ useb xnaꞌleb li incꞌaꞌ nequeꞌxnau bantioxi̱nc. 36Chex-uxta̱na̱nk biꞌ u xban nak le̱ yucuaꞌ cuan saꞌ choxa na-uxta̱nan u. 37Mextzꞌiloc a̱tin chirixeb le̱ ras e̱ri̱tzꞌin re nak li Dios incꞌaꞌ ta̱tzꞌilok a̱tin che̱rix la̱ex. Me̱tzꞌekta̱na le̱ ras e̱ri̱tzꞌin re nak li Dios incꞌaꞌ textzꞌekta̱na la̱ex. Checuyak xma̱queb le̱ ras e̱ri̱tzꞌin re nak li Dios tixcuy e̱ma̱c la̱ex. 38Chesi cꞌaꞌru re le̱ ras e̱ri̱tzꞌin ut li Dios tixqꞌue re̱kaj e̱re. Tixqꞌue re̱kaj e̱re chi nabal chiru li xeqꞌue la̱ex. Tixqꞌue chi nujenak li bisleb, chi yo̱k chi pajecꞌ xban nak kꞌaxal cuiꞌchic nabal li tixqꞌue e̱re. Riqꞌuin li bisleb li texbisok cuiꞌ la̱ex, aꞌan ajcuiꞌ li ta̱bisekꞌ cuiꞌ li ta̱qꞌuehekꞌ e̱re, chan. 39Li Jesús quixye li jaljo̱quil ru a̱tin aꞌin reheb li tenamit ut quixye: —Junak mutzꞌ, ¿Ma naru ta biꞌ tixcꞌut xbe junak chic mutzꞌ? ¿Ma incꞌaꞌ ta biꞌ saꞌ cuibal teꞌtꞌanekꞌ saꞌ jul xban nak mutzꞌeb? 40Ma̱ jun aj tzolonel naxkꞌax xcuanquil laj tzolol re. Abanan nak acak xtzol rib chi tzꞌakal, tixtau ajcuiꞌ xcuanquil laj tzolol re. 41¿Cꞌaꞌut nak nacaqꞌue retal li cꞌaj cheꞌ cuan saꞌ xnakꞌ ru la̱ cuas a̱cui̱tzꞌin ut incꞌaꞌ nacaqꞌue retal li tzꞌamba cuan saꞌ xnakꞌ a̱cuu la̱at? 42¿Chanru nak ta̱ye re la̱ cuas a̱cui̱tzꞌin, “Cuisihak li cꞌaj cheꞌ saꞌ xnakꞌ a̱cuu”, nak toj cuan li tzꞌamba saꞌ xnakꞌ a̱cuu la̱at? At aj caꞌ pacꞌal u, xbe̱n cua isi li tzꞌamba cuan saꞌ li xnakꞌ a̱cuu la̱at, re nak tat-ilok chi tzꞌakal re risinquil li cꞌaj cheꞌ cuan saꞌ xnakꞌ ru la̱ cuas a̱cui̱tzꞌin. 43Joꞌcan ajcuiꞌ riqꞌuin li cheꞌ. Cui cha̱bil junak cheꞌ, cha̱bil ajcuiꞌ li ru naru̱chin. Ut cui incꞌaꞌ us li cheꞌ, li ru li naru̱chin incꞌaꞌ ajcuiꞌ us. Li cha̱bil cheꞌ incꞌaꞌ naru naru̱chin li incꞌaꞌ us, chi moco li cheꞌ incꞌaꞌ us naru naru̱chin li us. 44Ut riqꞌuin li ru naru̱chin nanauman ru li cheꞌ. Li tun qꞌuix incꞌaꞌ naru naru̱chin li higos chi moco li qꞌuix naru naru̱chin li uvas. 45Joꞌcan ajcuiꞌ riqꞌuin li cristian. Li ani cha̱bil, cha̱bil ajcuiꞌ lix yehom xba̱nuhom xban nak cuan li cha̱bilal riqꞌuin. Ut li ani incꞌaꞌ cha̱bil, incꞌaꞌ cha̱bil lix yehom xba̱nuhom xban nak ma̱cꞌaꞌ li cha̱bilal riqꞌuin. Riqꞌuin li ra̱tin li junju̱nk nacꞌutun chanru li ra̱m. 46¿Cꞌaꞌut nak nequeye, “Ka̱cuaꞌ, Ka̱cuaꞌ” cue cui incꞌaꞌ nequeba̱nu li cꞌaꞌru ninye? 47Joꞌcan nak li ani na-abin re li cua̱tin ut naxba̱nu li cꞌaꞌru ninye, li jun aꞌan tinjuntakꞌe̱ta riqꞌuin jun li cui̱nk quixyi̱b li rochoch. 48Quixbec chi cham ut quixqꞌue li cimiento saꞌ xbe̱n li pec. Quichal li hab ut quibutꞌir li nimaꞌ. Coxsacꞌ rib li haꞌ chiru li cab ut incꞌaꞌ quirecꞌasi li cab saꞌ xnaꞌaj xban nak yi̱banbil chi us saꞌ xbe̱n pec. 49Ut li ani na-abin re li cua̱tin ut incꞌaꞌ naxba̱nu li cꞌaꞌru ninye, li jun aꞌan tinjuntakꞌe̱ta riqꞌuin li cui̱nk li quixyi̱b li rochoch saꞌ xbe̱n chꞌochꞌ ut incꞌaꞌ quixbec xnaꞌaj lix cimiento. Nak quibutꞌir li nimaꞌ, li haꞌ coxsacꞌ rib chiru li cab. Quitꞌaneꞌ li cab ut quisach chi jun aj cua, chan li Jesús reheb.

Li Santil hu

© 2000, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index