Search form

San Marcos 5

Li Jesús quirisi li ma̱us aj musikꞌej riqꞌuin li cui̱nk aj Gadara

1Li Jesús ut eb lix tzolom queꞌcuulac aran jun pacꞌal li palau saꞌ xchꞌochꞌeb laj Gadara. 2Ut nak qui-el li Jesús saꞌ li jucub, saꞌ junpa̱t quichal jun li cui̱nk chi cꞌuluc re. Quichal chak saꞌ li naꞌajej bar nequeꞌmukeꞌ cuiꞌ li camenak. Li cui̱nk aꞌan cuan ma̱us aj musikꞌej riqꞌuin. 3Junes saꞌ li naꞌajej bar nequeꞌmukeꞌ cuiꞌ li camenak nacuan. Ma̱ ani naru nabacꞌoc re chi moco riqꞌuin cadena naru nequeꞌxbacꞌ. 4Nabal sut nequeꞌxyal xbacꞌbal li rok rukꞌ riqꞌuin cadena. Abanan saꞌ junpa̱t naxtꞌupi li cadena. Ut ma̱ ani naru natu̱lanobresin re li cui̱nk aꞌan. 5Chi kꞌek chi cutan naxbeni rib saꞌ xbe̱neb li tzu̱l ut saꞌ xya̱nkeb li mukleba̱l camenak. Junelic yo̱ chixjapbal re ut naxyoqꞌui rib riqꞌuin kꞌesnal pec. 6Toj najt ajcuiꞌ cuan chak li Jesús nak qui-ileꞌ xban li cui̱nk. Li cui̱nk co̱ saꞌ a̱nil ut coxcuikꞌib rib chiru li Jesús. 7Quixjap re chixyebal: —¿Cꞌaꞌru ta̱cuaj cuiqꞌuin, at Jesús? La̱at Ralalat li nimajcual Dios. Saꞌ xcꞌabaꞌ li Ka̱cuaꞌ Dios, nintzꞌa̱ma cha̱cuu nak mina̱rahobtesi, chan re. 8Quixye chi joꞌcan xban nak ac yo̱ li Jesús chixyebal re li ma̱us aj musikꞌej: —Elen riqꞌuin li cui̱nk aꞌin, at ma̱us aj musikꞌej.— 9Tojoꞌnak li Jesús quixpatzꞌ re: —¿Ani a̱cꞌabaꞌ?— —Cuakib mil (6,000) incꞌabaꞌ xban nak nabalo, chan nak quichakꞌoc. 10Ut nabal sut quixtzꞌa̱ma chiru li Jesús nak incꞌaꞌ ta̱risiheb li ma̱us aj musikꞌej chi junaj cua saꞌ li naꞌajej aꞌan. 11Aran cuanqueb jun tu̱b li a̱k yo̱queb chi ichajibc chiru li tzu̱l. 12Eb li ma̱us aj musikꞌej queꞌxtzꞌa̱ma chiru li Jesús nak tixtaklaheb riqꞌuineb li a̱k. —Choa̱takla riqꞌuineb li a̱k. Choa̱canab chi oc riqꞌuineb, chanqueb. 13Ut li Jesús quixcanabeb chi xic. Queꞌel li ma̱us aj musikꞌej riqꞌuin li cui̱nk. Coxeꞌocak riqꞌuineb li a̱k. Ut li a̱k queꞌoc chi a̱linac ut queꞌxrum chak rib saꞌ xbe̱n u̱l ut toj saꞌ li palau coxeꞌnak. Cuanqueb na cuib mil chi a̱k queꞌosoꞌ saꞌ li palau. 14Eb laj ilol a̱k queꞌxucuac ut queꞌe̱lelic ut coxeꞌxye resil saꞌ li tenamit joꞌ ajcuiꞌ saꞌ li cꞌaleba̱l. Ut nabaleb li tenamit queꞌco̱eb chirilbal li cꞌaꞌru quicꞌulman. 15Queꞌcuulac cuan cuiꞌ li Jesús ut queꞌril li cui̱nk li qui-isi̱c nabal chi ma̱us aj musikꞌej riqꞌuin. Cꞌojcꞌo aran nak coxeꞌxtau. Tikto chic ut tuktu chic xjolom. Riqꞌuin rilbal aꞌan queꞌoc xxiuheb li tenamit. 16Ut eb li queꞌiloc re, queꞌxserakꞌi reheb li tenamit chanru qui-ux re li cui̱nk li quicuan ma̱us aj musikꞌej riqꞌuin, joꞌ ajcuiꞌ li cꞌaꞌru queꞌxcꞌul li a̱k. 17Ut queꞌxtzꞌa̱ma chiru li Jesús nak ta̱e̱lk saꞌ lix tenamiteb. 18Ut nak qui-oc cuiꞌchic li Jesús saꞌ li jucub, li cui̱nk li qui-isi̱c ma̱us aj musikꞌej riqꞌuin quixtzꞌa̱ma chiru li Jesús nak ta̱xic chirix. 19Aꞌut li Jesús incꞌaꞌ quiraj nak ta̱xic chirix. Quixye re li cui̱nk: —Ayu saꞌ la̱ cuochoch ut ta̱serakꞌi reheb la̱ cuechꞌalal li usilal xinba̱nu a̱cue. Ta̱ye reheb chanru nak xcuuxta̱na a̱cuu, chan re li cui̱nk. 20Joꞌcan nak co̱ li cui̱nk saꞌ eb li tenamit xcue̱nt Decápolis. Qui-oc chixyebal reheb chixjunil li ni̱nki usilal quixba̱nu li Jesús re. Ut chixjunileb li tenamit quilajeꞌsach xchꞌo̱l chirabinquil li cꞌaꞌru quixye.

Li Jesús quixqꞌuirtesi lix rabin laj Jairo joꞌ ajcuiꞌ li ixk li quichꞌeꞌoc re li rakꞌ

21Qui-oc cuiꞌchic li Jesús saꞌ li jucub ut quisukꞌi cuiꞌchic jun pacꞌal li palau rochbeneb lix tzolom. Ma̱ caꞌchꞌin li tenamit coxeꞌxchꞌutub rib riqꞌuin chire li palau. 22Ut quichal jun li cui̱nk aj Jairo xcꞌabaꞌ. Aꞌan xcomoneb li nequeꞌtaklan saꞌ li cab li nequeꞌxchꞌutub cuiꞌ ribeb laj judío. Nak quiril li Jesús, quixcuikꞌib rib chiru. 23Ut chi anchal xchꞌo̱l quixtzꞌa̱ma chiru li Jesús ut quixye re: —At Ka̱cuaꞌ, kꞌaxal nim xyajel lin chꞌina rabin. Ca̱mc re. Ba̱nu usilal, tatxic saꞌ cuochoch. Toxa̱qꞌue la̱ cuukꞌ saꞌ xbe̱n re nak ta̱qꞌuira̱k ut incꞌaꞌ ta̱ca̱mk, chan re li Jesús. 24Ut li Jesús co̱ chirix laj Jairo ut nabaleb li tenamit queꞌta̱ken re. Xban xqꞌuial li tenamit yo̱queb chixtiquisinquil ribeb. 25Saꞌ xya̱nkeb cuan jun li ixk cablaju chihab xticlajic xyajel. Junelic yo̱ lix yajel li ixk aꞌan ut incꞌaꞌ chic natzꞌap lix quiqꞌuel. 26Quixqꞌue rib chi banecꞌ riqꞌuin nabaleb aj banonel ut nabal li raylal quixcꞌul. Abanan ma̱ jokꞌe queꞌxban. Caꞌaj cuiꞌ quixsach chixjunil li cꞌaꞌru cuan re, re xtojbaleb. Ut ma̱cꞌaꞌ qui-oc cuiꞌ. Nima̱nc ban chic naxba̱nu lix yajel. 27Quirabi resil nak li Jesús yo̱ chixqꞌuirtesinquileb li yaj. Riqꞌuin aꞌan qui-oc chixta̱kenquil li Jesús rochbeneb li qꞌuila tenamit. Ut quijiloc chixcꞌatk re nak tixchꞌeꞌ li rakꞌ. 28—Usta caꞌaj cuiꞌ li rakꞌ tinchꞌeꞌ, riqꞌuin aꞌan tinqꞌuira̱k, chan li ixk saꞌ xchꞌo̱l. 29Ut nak quixchꞌeꞌ li rakꞌ saꞌ junpa̱t quiqꞌuira, ut quitzꞌap lix quiqꞌuel. Ut li ixk quirecꞌa nak ma̱cꞌaꞌ chic xyajel. 30Ut li Jesús quixnau nak cuan li quiqꞌuira xban lix cuanquil. Quixsukꞌisi rib saꞌ xya̱nkeb li qꞌuila tenamit ut quixpatzꞌ reheb: —¿Ani xchꞌeꞌoc re li cuakꞌ? chan reheb. 31Eb lix tzolom queꞌchakꞌoc ut queꞌxye re: —At Ka̱cuaꞌ, la̱at nacacuil chanru nak yo̱queb chixtiquisinquil ribeb li qꞌuila tenamit cha̱cuix. ¿Cꞌaꞌut nak nacapatzꞌ ani xchꞌeꞌoc re la̱ cuakꞌ? chanqueb. 32Ut li Jesús quixsukꞌisi rib chirilbal ani xchꞌeꞌoc re li rakꞌ. 33Li ixk naxnau nak ac xqꞌuira. Nasicsot xban xxiu. Colxcuikꞌib rib chiru li Jesús ut quixye lix ya̱lal re. 34Li Jesús quixye re: —Kanaꞌ, xban nak xapa̱b nak cuan incuanquil cha̱qꞌuirtesinquil, joꞌcan nak xatqꞌuira. Ayu chi sa saꞌ a̱chꞌo̱l ut chi ma̱cꞌaꞌ chic a̱raylal, chan. 35Nak toj yo̱ chi a̱tinac li Jesús, queꞌchal lix comoneb laj Jairo saꞌ rochoch chixyebal re, —Xcam la̱ rabin. ¿Cꞌaꞌ chic ru aj e nak ta̱chꞌiꞌchꞌiꞌi laj tzolonel? chanqueb. 36Nak quirabi li Jesús li cꞌaꞌru yo̱queb chixyebal re laj Jairo, quixye re: —Matcꞌoxlac. Caꞌaj cuiꞌ ta̱pa̱b nak ta̱qꞌuira̱k la̱ rabin, chan. 37Ut incꞌaꞌ quiraj nak li tenamit teꞌxic chirix. Caꞌaj cuiꞌ laj Pedro ut laj Jacobo ut laj Juan, li ri̱tzꞌin laj Jacobo, quixcꞌameb chirix. 38Nak queꞌcuulac saꞌ rochoch laj Jairo, li Jesús quiril nak yo̱queb chixpokokinquil ribeb ut japjo̱queb re chi ya̱bac. 39Qui-oc saꞌ cab riqꞌuineb ut quixye reheb: —¿Cꞌaꞌut nak yo̱quex chixpokokinquil e̱rib? ¿Cꞌaꞌut nak yo̱quex chi ya̱bac? Li xkaꞌal moco xcam ta. Cua̱rc yo̱, chan li Jesús reheb. 40Eb aꞌan queꞌoc chixseꞌenquil li cꞌaꞌru quixye, ut li Jesús quirisiheb chirix cab. Caꞌaj cuiꞌ lix naꞌ ut lix yucuaꞌ ut eb li oxib chi xtzolom queꞌoc rochben li Jesús bar cuan cuiꞌ li camenak. 41Quixchap chi rukꞌ li camenak ut quixye re saꞌ li ra̱tinoba̱l: —Talita, cumi, chan. Li a̱tin aꞌan naraj naxye, “At chꞌina xkaꞌal, la̱in tinyehok a̱cue cuaclin”. 42Saꞌ junpa̱t quicuacli li xkaꞌal ut quibe̱c. Li xkaꞌal aꞌan cablaju chihab cuan re. Ut eb li cuanqueb aran quilajeꞌsach xchꞌo̱l chirilbal li cꞌaꞌru quixba̱nu li Jesús. 43Aꞌut li Jesús quixchakꞌrabiheb chi us nak ma̱ ani aj e teꞌxye li cꞌaꞌru quicꞌulman. Ut quixye reheb nak teꞌxqꞌue chi cuaꞌac li xkaꞌal.

Li Santil hu

© 2000, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index