Search form

Dt 5:9

9Maahupub' aawib' chiruheb' chi moko taaloq'oniheb' ru. Xb'aan naq laa'in li Qaawa' laaYos, laa'in jun Yos aj sowen: ninteneb' li xmaak li na'b'ej yuwa'b'ej sa' xb'eeneb' li ralal xk'ajol, sa' xb'eeneb' li ri xmam ut li xxikin i li xik' neke'ilok we;