Search form

Ex 22

Chirix relq'ankil junaq xul

1“Wi junaq winq trelq'a junaq b'ooyx malaj junaq karneer ut tixkamsi malaj tixk'ayi, tento tixtoj oob' chi b'ooyx jo' reeqaj li jun ut kaahib' chi karneer jo' reeqaj li jun.

2“Wi laj elq' taatawe'q chi weqok kab'l ut taasak'e'q ut taakamq, ink'a' eeqajuninb'ilaq li xkik'el. 3Ab'an wi taak'ulmanq a'in naq akaq x'elk li saq'e, eeqajuninb'ilaq li xkik'el.

“Laj elq' tento tixk'e reeqaj li jo'nimal xrelq'a, ut wi maak'a' wank re, taak'ayimanq jo' reeqaj li xrelq'a.

4“Wi te'xtaw sa' ruq' li relq'ahom chi yo'yo, us ta b'ooyx, b'uur malaj karneer, laj elq' tento tixk'e reeqaj ka' sut xk'ihal a'an.

Chirix naab'al li ch'a'ajkilal

5“Wi junaq winq tixkanab' li xketomq chi wa'ak sa' ab'l aj ch'och' ut chi jo'kan taasachq li xk'al malaj li x'uub', tento tixk'e reeqaj rik'in li xchaab'ilal li xk'al ut li xchaab'ilal li x'uub'.

6“Naq nanimank li xam ut naxtaw li k'ix ru, wi tixk'at li q'olom, li triiw malaj li ch'och', li xchoqlenk re tento tixtoj jo'nimal li xk'atk.

7“Naq junaq winq tixk'e chi k'uulaak tumin malaj k'a'aq chik re ru xb'aan jalan chik, wi a'an taa'elq'aaq sa' kab'l, tento naq laj elq' (wi taatawmanq) tixtoj ka' sut xk'ihal a'an. 8Ab'an wi ink'a' taatawmanq laj elq', laj eechal re li kab'l toxk'ut chaq rib' chiru li Yos re xyeeb'al naq ink'a' xch'e' li ab'i e.

9“Chixjunil li ch'a'ajkilal chirix b'ooyx, b'uur, karneer, t'ikr malaj k'a'aq chik re ru li xsachk (wi junaq tixye naq a'an re) tento naq taak'ame'q chiru li Yos; ut li winq li tixye li Yos naq wank xmaak tento tixtoj re li jun chik ka' sut li jo'nimal xsachk.

10“Wi junaq winq tixq'axtesi re jalan chik junaq b'uur, b'ooyx malaj k'a'aq chik re ru chi xulil re naq tixk'aak'ale, ut eb' a'in te'kamq malaj ra te'xk'ul malaj te'elq'aaq chi maajun ta taa'iloq re li xk'ulmank, 11toja' naq taaraqmanq aatin rik'in jurament sa' xk'ab'a' li Qaawa': li ani kikanab'aak wi' li xul, tixye sa' jurament naq ink'a' xch'e' li ab'i e. Laj eechal re tixk'am li toj wanq, ut li jun chik maak'a' tixtoj. 12Ab'an wi li xul x'elq'aak naq wank chi xk'atq, tento tixtoj re laj eechal re. 13Ut wi li xul xt'upiik, tixk'am chaq cho'q reetalil li k'aru xkanaak ut chi jo'kan maak'a' tixtoj.

14“Wi junaq winq tixpatz' chi to' junaq xul re li ras riitz'in ut li xul ra tixk'ul malaj taakamq naq maa'anihaq laj eechal re, tento tixtoj. 15Ab'an, wi wanq laj eechal re, maak'a' tixtoj. Ut wi xk'ehom chi to', laj eechal re tixk'ul xtz'aq li xto'oninkil.

Chirix xsachb'al jun tuq'ixq

16“Wi junaq winq taab'atz'unlenq tuq'ixq maji' tz'aamanb'il ut taawarq rik'in, tixk'e jo'nimal li tento xk'eeb'al re li sumlaak ut tixk'am cho'q rixaqil. 17Ut wi li yuwa'b'ej ink'a' taaraj xk'eeb'al re, tento ajwi' naq li winq tixtoj jo'nimal li natojmank chirixeb' li tuq'ixq.

Chirix li paab'ank ut li rahok

18“Maakanab' chi yo'yo li ixq aj tuul.

19“Chixjunil li taamaakob'q rik'in xul, kamsinb'ilaq.

20“Li taamayejaq chiruheb' li jalanil yos, taaq'axtesiiq sa' ruq' li xb'alb'a.

21“Maahob' li jalan xtenamit chi moko taarahob'tesi, xb'aan naq ab'lex ajwi' laa'ex naq kexwank chaq sa' li tenamit Ejiipt.

22“Maarahob'tesi li xmalka'an chi moko li neb'a'yox. 23Wi taarahob'tesi, ch'olch'o naq tinxyaab'a, ut laa'in twab'i li xq'oq. 24Toja' naq taachalq chi junpaat linjosq'il ut texinkamsi chi ch'iich': leerixaqil xmalka'an chik te'kanaaq, ut leekok'al te'kanaaq chi maak'a' chik xyuwa'eb'.

25“Wi taak'e aatumin chi to' re junaq sa' xyanqeb' lintenamit, re junaq neb'a' li wanq aawik'in, maab'aanu li neke'xb'aanu laj k'ehol to'; maatitz' ral li tumin re. 26Wi taachap li xt'ikr laawas aawiitz'in cho'q reeqaj li xto', tento taaq'ajsi re, naq taa'ewuuq, 27xb'aan naq chiru a'an naxtz'ap rib', a'an li xb'aatal: k'aru taawarq wi'? Wi tixyaab'a link'ab'a', laa'in twab'i xb'aan naq aj uxtaanin.

28“Maamajewa li Yos chi moko taamaa'usila li xb'eenil li tenamit.

Li xb'een ru li awimq ut li xb'een ralal

29“Matb'ayk chi xyeechi'inkil we li xchaab'ilal laaq'olom ut laa'uub'. Chak'e we li xb'een aawalal. 30Jo'ka'in ajwi' naq taab'aanu rik'in li xb'een ral laawakax ut laakarneer. Wuqub' kutan te'wanq rik'ineb' li xna', ut sa' li xwaqxaq li kutan chaq'axtesi we.

31“Laa'ex q'axtesinb'ilaqex cho'q we.

“Meetiw xtib'el li xul li xt'upiik xb'aan junaq josq' aj xul sa' pim; tz'eqomaq b'an chi xtiweb' li tz'i'.