Search form

Ex 26

Li Loq'laj Muheb'aal

(Ex 36,8-38)

1“Taayiib' li Loq'laj Muheb'aal rik'in lajeeb' chi ninqi t'ikr kemb'ileb' rik'in b'aqb'il liin li jwal chaab'il, rik'in kaqinoq' ut moraad, ut rik'in kaqjorinkil noq'; ut taayiib' chi pikb'il wiib' kerubín chiruheb'. 2Li xnimal li roq li junjunq chi t'ikr, a'an kach'in chik maa waqxaqib' moqoj, ut li xnimal li ru b'eleeb'aq k'utub'. Tento naq juntaq'eetaq li xb'isb'al chixjunileb' li t'ikr: 3xchapomaqeb' rib' oob' chi t'ikr ut jo'kanaq ajwi' li oob' chik. 4Chire li t'ikr, sa' xmaril li xb'een xb'ojolal, taak'e li tixchap wi' rib', kaqmoqin xb'onol; jo'kan ajwi' taab'aanu sa' xmaril li jun chik xb'ojolal. 5Chire li xb'een t'ikr taak'e lajeeb' roxk'aal li tixchap wi' rib', ut lajeeb' roxk'aal chik chire li t'ikr li naraqe'k wi' li xkab' xb'ojolal: tento naq chixjunileb' te'xk'ul rib' chirib'ileb' rib'. 6Taak'e lajeeb' roxk'aal chi chapleb' yiib'anb'ileb' rik'in oor, ut rik'ineb' a'in taab'ak'iheb' li t'ikr re naq junajaq ru li Loq'laj Muheb'aal.

7“Taayiib' ajwi' junlaju chi ninqi t'ikr rik'in rismal chib'aat re xtz'apb'al li Loq'laj Muheb'aal. 8Li xnimal li roq li junjunq chi t'ikr a'an kach'in chik maa waqxaqib' moqoj, ut li xnimal li ru a'an b'eleeb' k'utub'; tento naq juntaq'eetaq li xb'isb'al li junlaju chi ninqi t'ikr. 9Taajunaji ru oob' chi ninqi t'ikr, ut eb' li waqib' chik taajunaji toj junpak'al; ut taab'as li xwaq sa' xka'yab'aal li Muheb'aal. 10Chire li t'ikr li wank sa' xmaril li xb'een b'ojolal taak'e lajeeb' roxk'aal li tixchap wi' rib', ut lajeeb' roxk'aal chik chire li t'ikr wank sa' xmaril li xkab' b'ojolal. 11Taayiib' lajeeb' roxk'aal xchapleb' rik'in q'anch'iich' ut taach'ikeb' sa'eb' li xk'aamal; chi jo'kan xchapomaq rib' li Muheb'aal ut junajaq xsa'. 12Li taa'ela'anq sa' xnimal ru li Muheb'aal taakanaaq chi leplooq jun xyiijach chirix li Loq'laj Muheb'aal. 13Ut li taa'ela'anq sa' xnimal roq li Muheb'aal (a'anaq ka'kab' k'utub' chi ka'pak'al) taakanaaq chi leplooq chi xka'pak'alil li Loq'laj Muheb'aal re xtz'apb'al.

14“Taayiib' ajwi' xb'een li Muheb'aal rik'in xtz'uumaleb' karneer kaq xb'onoleb', ut sa' xb'een a'in taak'e jun chik li xb'een, yiib'anb'ilaq rik'in chaab'il tz'uum.

15“Taayiib' ajwi' eb' li tz'alamche' rik'in akasya re li Loq'laj Muheb'aal, ut taaxaqab'eb'. 16Oxib'aq moqoj li xnimal li roq li junjunq chi tz'alamche' ut oxib'aq k'utub' li xnimal li ru. 17Te'wanq ajwi' ka'kab' xhopolal li junjunq chi tz'alamche' li te'xk'ul wi' rib'. Jo'kan ajwi' taab'aanu re chixjunileb' li xtz'alamche' li Loq'laj Muheb'aal. 18Taak'e junmayaq li tz'alamche' sa' rokeb'l li iq', sa' xjayal Nejeb. 19Taayiib' ka'k'aal xna'ajeb' li roq li tz'alamche' rik'in plaat, ka'kab' xna'ajeb' li junjunq chi tz'alamche' re li wiib' xhopolal.

20“Taak'e junmayaq chik chi tz'alamche' re li xjunpak'alil li Loq'laj Muheb'aal, li wank sa' xjayal releb'l li iq': 21che'wanq ka'k'aal xna'ajeb' li roq li tz'alamche' yiib'anb'ilaqeb' rik'in plaat: ka'kab' xna'ajeb' li junjunq chi tz'alamche'. 22Taayiib' ajwi' waqib'aq tz'alamche' ut taak'eheb' chirix li Loq'laj Muheb'aal, sa' rokeb'l li saq'e, 23ut wiib'aq chik reheb' li xxuk li Loq'laj Muheb'aal, toj chirix, 24chapchooqeb' chirib'ileb' rib' chalen taq'a toj taqe'q, toj sa' li xb'een argoya. Jo'kan taa'uxmanq rik'in li wiib' chi tz'alamche' li taak'eemanq sa' xkab'ichaleb' li xuk. 25Waqxaqib' b'i' li tz'alamche' li taak'eemanq rik'in waqlaju xna'ajeb' li roq: ka'kab' xna'ajeb' li roq li junjunq chi tz'alamche'.

26“Taayiib' ajwi' oob' chi che' rik'in akasya, ut te'q'e'eb'aaq chiruheb' li tz'alamche' chi xk'atq li Loq'laj Muheb'aal; 27taayiib' oob' chik reheb' li tz'alamche' li wankeb' junpak'al ut oob' chik reheb' li tz'alamche' li te'ok chirix li Loq'laj Muheb'aal, sa' rokeb'l li saq'e. 28Li che' li taak'eemanq chi q'eq'o sa' xyi li Loq'laj Muheb'aal, taanume'q sa' xyiitoq xteram li tz'alamche', taa'elq chi nim ut taawulaq chi tz'e. 29Taaletziheb' rix li tz'alamche' rik'in oor ut taayiib' x'argoyil rik'in oor li te'nume'q wi' li che' chi q'eq'o. Taaletzi ajwi' rix eb' li che' a'in li te'q'e'eb'aaq. 30Taaxaqab' li Loq'laj Muheb'aal jo' chanru kik'ute'k chawu sa' li tzuul.

31“Taayiib' jun li t'ikr rik'in kaqinoq' ut moraad, rik'in kaqjorinkil noq' ut b'aqb'il liin li jwal chaab'il; ut taayiib' chi pikb'il wiib' kerubín li te'wanq chiru. 32Taat'uyub' a'an chiru kaahib' chi oqech yiib'anb'ilaqeb' rik'in akasya, che'wanq xchapleb' oor ut kaahib' xna'ajeb' li oqech; taaletziheb' rix rik'in plaat. 33Taat'uyub' li t'ikr rub'el li chapleb' ut aran, chi xjunpak'alil li t'ikr, taak'am li xLoq'laj Kaaxil li Sumwank: li t'ikr a'an taak'anjelaq cheru re naq jalan jalanq xna'aj li Sant ut li q'axal Sant.a 34Taak'e li xtz'apb'al li xLoq'laj Kaaxil li Sumwank sa' xb'een a'an, sa' li na'ajej q'axal Sant xk'ab'a'. 35Chiru li t'ikr taak'e li meex, ut chiru li meex li xna'aj kanteel, sa' li Loq'laj Muheb'aal, sa' xjayal rokeb'l iq'; ab'an li meex taak'e sa' xjayal releb'l iq'.

36“Taayiib' ajwi' chi pikb'il jun li t'ikr rik'in kaqinoq' jo'wi' moraad, rik'in kaqjorinkil noq' ut b'aqb'il liin li jwal chaab'il cho'q re rokeb'aal li Muheb'aal. 37Taayiib' oob'aq li oqech rik'in akasya ut taaletziheb' rix rik'in oor, yiib'anb'ilaqeb' ajwi' rik'in oor li xchapleb'; ut chirix chik a'an taayiib' oob' xna'ajeb' li oqech rik'in q'anch'iich'.