Search form

Ex 6:14

Eb' li xxe'toonil yuwa' laj Moisés ut laj Aharón

14A'aneb' a'in li xyuwa'ileb' li rochocheb' laj Israel: li xb'een ralal laj Israel a'an laj Rubén.

Eb' li ralal laj Rubén a'aneb' a'in: laj Enok, laj Palú, laj Jesrón ut laj Karmí. A'aneb' li rochocheb' laj Rubén.